Ø. Skovhusvejen 3, 9510 Arden

Meget velbeliggende nedlagt landbrug med 3 tdl. jord!

Her får du et rigtig dejligt sted, langt ude på landet, hvor man bor helt for sig selv! Stedet er helt uden forstyrrende naboer tæt på, hvor der er rig muligheder for at nyde naturen i fulde drag med bl.a. gå- og cykelture.

Selve bygningerne er over en kam ikke noget at skrive hjem om. De er alle som een i tydeligt forfald, idet dog stilen, samhørigheden og stedet efterlader køber med en kraftig mistanke om, at her har der været hygge for ALLE pengene. Bygningerne er nået niveauet før ruin!

Men grunden, pladsen og stedet er fortræffeligt…så det man får her, er en stor byggegrund med tilhørende 3 tdl. jord. En glimrende mulighed for at få stedet, der egner sig til at opføre et nyt stuehus med tilhørende garage / udhus m.v.

Her finder du masser af ro, og samtidig kan du nyde naturen, der ligger vidt omkransende ejendommen og i rigeligt mål!Følgende er modtaget fra sælger / konkursboet og skal respekteres af køber:


1.1. Køber er bekendt med og accepterer, at Sælger er et konkursbo, og at Sælger som følge deraf ikke besidder samme videns- og dokumentationsniveau, som en Sælger sædvanligvis vil have, samt at Sælger ikke indestår for det solgtes tilstand. Køber er i den forbindelse indforstået med, at Sælger er uden ansvar for mangler af enhver art, såvel retlige som faktiske, bortset fra vanhjemmelsansvar. Ansvarsfraskrivelsen omfatter også eventuelle skjulte fejl og mangler. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder ophævelse af handlen, forholdsmæssigt afslag eller erstatning, i anledning af mangler ved Ejendommene og den medfølgende besætning, beholdninger og inventar mv.

1.2. Sælger kan som konkursbo ikke indestå for rigtigheden af de i Aftalen, herunder salgsmaterialet gengivne oplysninger og materialer, hvilket Køber accepterer. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning heraf, herunder ophævelse af handlen, forholdsmæssigt afslag eller erstatning, bortset fra ved vanhjemmelsmangler. Køber er opfordret til at foranledige samtlige oplysninger indhentet og verificeret af egen advokat. Faktiske oplysninger givet af Sælger i forbindelse med Overdragelsen eller i Aftalen er givet ud fra Sælgers begrænsede kendskab til de faktiske forhold, og Køber kan således ikke støtte ret herpå.

1.3. Ovenstående ansvarsfraskrivelse har forrang for eventuelle andre formuleringer om Sælgers ansvar. Ansvarsfraskrivelsen er dermed altid gældende.

1.4. Parterne er enige om, at Købesummen er fastsat under hensyn til ovennævnte ansvarsfraskrivelse.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.